Obvestila o NPZ za učence 6. in 9. razreda

Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda pa se poleg znanja iz slovenščine in matematike preverja znanje tudi iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo.

Za našo šolo je v šolskem letu 2023/2024 kot 3. predmet za devetošolce izbrana LIKOVNA UMETNOST.

Dosežki NPZ so za šolo dodatna informacija o znanju učencev in hkrati smernice za kakovostnejše poučevanje in učenje.

SLJ MAT TJA 6. r.

tretji predmet 9. r.

6. in 9. razred 7. 5. 2024 9. 5. 2024 13. 5. 2024

Vse potrebne informacije najdete na spletnih straneh, http://www.ric.si in v Publikacija z informacijami o NPZ.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI ZA 6. IN 9. RAZRED: 

6. razred

SLOVENŠČINA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik. Pisati je potrebno čitljivo in s pisanimi ali z malimi tiskanimi črkami.

MATEMATIKA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega računala NI dovoljena.

ANGLEŠČINA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

9. razred

SLOVENŠČINA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik. Pisati je potrebno čitljivo in s pisanimi ali z malimi tiskanimi črkami.

MATEMATIKA:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo. Raba žepnega računala NI dovoljena. Izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja.

GLASBENA UMETNOST:

Modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik (samo pri nalogah za ustvarjanje v petem delu), šilček in radirko.

Učenci 6. in 9. razreda za pisanje NE uporabljajte pisala “PIŠI-BRIŠI”.

Navodila za šestošolce in njihove starše:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 8.00 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob običajnem času, ob 7.45 vstopite v učilnice skupaj z učitelji spremljevalci.
 3. Skupine so oblikovane glede na razred po abecednem redu priimkov.
 4. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 5. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 6. Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse od 7. 6. 2024 do 11. 6. 2024. Dostopali boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.
 7. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://jzosmn.radece.si/o-soli/npzin https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ .

Navodila za devetošolce in njihove starše:

 1. Preverjanje se prične vsak dan ob 8.00 in traja 60 minut.
 2. Učenci pridete v šolo ob običajnem času, ob 7.45 vstopite v učilnice skupaj z učitelji spremljevalci.
 3. Skupine so oblikovane glede na razred po abecednem redu priimkov.
 4. Pri preverjanju smete uporabljati le dovoljene pripomočke. Z njimi so vas seznanili učitelji predmetov, pri katerih se bo izvajalo nacionalno preverjanje znanja.
 5. Po končanem preverjanju imate redni pouk po urniku.
 6. Učenci in starši boste imeli možnost vpogleda v ovrednotene preizkuse od 3. 6. 2024 do 5. 6. 2024. Dostopali boste lahko s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.
 7. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani https://jzosmn.radece.si/o-soli/npzin https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.

Želimo vam uspešno reševanje.