Publikacija vrtca

Publikacija vrtca je dokument, s katerim vrtec predstavi značilnosti programov, ki jih izvaja, in svojo organizacijo.