Osnovna šola Radeče

DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE!

Zahvala

Osnovna šola Radeče

Aktualna obvestila

Preberite si

AKTUALNA OBVESTILA ŠOLE

AKTUALNA OBVESTILA VRTCA

ŠOLSKI PARLAMENT

RAZNO

 

 

 

 

 

 

 

 Spletno stran šole ureja: Alenka Gros

NOVO!

Poletni tabor Gibaj in zmagaj

Oglejte si brošuro o Prvem poletnem taboru za otroke s prekomerno težo v Sloveniji.

Vse informacije najdete na www.gibajinzmagaj.si 

Publikaciji za obvezne in neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2017-2018

(V primeru kakršnih koli vprašanj se oglasite pri ge. Poloni Korat.)

Anketa o šolski prehrani 2017

- za učence, QR koda

- za starše, QR koda

 

Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prva zaposlitev - dejavnosti

NOVO - Šolski spletni časopis ČVEKE

 

 

 

  

 

 

Naložbo sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.