Osnovna šola Radeče

DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE!

Obvestilo

:-)

Osnovna šola Radeče

Aktualna obvestila

Preberite si

AKTUALNA OBVESTILA ŠOLE

AKTUALNA OBVESTILA VRTCA

ŠOLSKI PARLAMENT

RAZNO

 

 Spletno stran šole ureja: Alenka Gros

Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za šol. leto 2016/2017

so že objavljeni na spletni strani šolske knjižnice