Osnovna šola Radeče

DOBRODOŠLI NA SPLETNIH STRANEH
JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE!

Mesec požarne varnosti

Osnovna šola Radeče

Aktualna obvestila

Preberite si

AKTUALNA OBVESTILA ŠOLE

AKTUALNA OBVESTILA VRTCA

ŠOLSKI PARLAMENT

RAZNO

 

 Spletno stran šole ureja: Alenka Gros

Seznami šolskih potrebščin in naročilnic učbenikih kompletov za šol. leto 2016/2017

so že objavljeni na spletni strani šolske knjižnice