Matična šola

Anketa o varnih šolskih poteh

Spoštovani starši in učenci, hvala vsem, ki ste rešili spletno anketo o Varnih šolskih poteh. Analiza ankete se vključi v načrt Varne šolske poti in je osnova za načrtovanje izboljšav. Anketa je bila odprta za […]

Vrtec

Publikacija vrtca

Publikacija vrtca je dokument, s katerim vrtec predstavi značilnosti programov, ki jih izvaja, in svojo organizacijo.    

Matična šola

Šolska prehrana

V letošnjem šolskem letu starši prehrano za svojega otroka urejate preko portala eAsistent. Prijava na šolsko prehrano poteka vsak junij za naslednje šolsko leto. Odjave posameznih obrokov zaradi odsotnosti učenca sprejemamo preko eAsistenta za starše, ki […]