Publikaciji za izbirne predmete

V devetletni osnovni šoli lahko učenci v vzgojno-izobraževalnem obdobju izberejo predmete, ki jih veselijo. V želji, da bi učenci znanje pri teh predmetnih področjih poglobili in nadgradili ter bili pri njih uspešni in zadovoljni, jih po izbirnem postopku dodajo kot izbirne predmete v predmetnik osnovne šole.

Za prihodnje šolsko leto 2024-2025 sta že na voljo publikaciji za: